Έξυπνα ελεύθερα χέρια, έξυπνη κορυφαία συσκευασία!

Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Η εταιρεία μας παράγει κυρίως αυτόματες μηχανές ανοίγματος χαρτοκιβωτίων, αυτόματες μηχανές χαρτοκιβωτίου, αυτόματες μηχανές σφράγισης χαρτοκιβωτίων, αυτόματες μηχανές συσκευασίας, μηχανές συσκευασίας κενού, μηχανές αυτόματης συσκευασίας, μηχανές σφράγισης και μηχανές παλετοποίησης.Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες γραμμές παραγωγής συσκευασίας χαρτομάντιλων και προϊόντων υγιεινής, τροφίμων και φαρμάκων.Το αντικείμενο της επιχείρησης περιλαμβάνει την ανάληψη μη τυποποιημένου σχεδιασμού, σχεδίασης και κατασκευής ολόκληρων εγκαταστάσεων και διαφόρων μηχανημάτων χύτευσης.